2 Aralık 2015 Çarşamba

Evlilik yasalar önünde bir ortaklık sözleşmesidir. Duygusal anlamda ise evlilik, yaşamlarınızı yan yana, el ele ve karşılıklı sevgiyle bir arada getirmek için kendinizi eşinize adamanızdır. Evlenmeye karar verdiğinizde evinizi geçindirmek, çocuk sahibi olmak, cinsellik, hobileriniz, birbirinize destek olmak, düş kırıklıklarını hazmetmek, kazanılan zaferleri kutlamak kısacası yaşamlarınızın müziğini birlikte bestelemek konusunda bir güç birliği oluşturmak için birbirinize söz vermişsiniz demektir.  

İki birey bir çift oluşturduklarında daha önce tek tek ellerinde bulundurdukları toplumsal güçleri iki katına çıkar. İki kişi evlilik yoluyla bir bütün oldukları zaman, bu birleşme aşk, şefkat, güç ve zevk dolu yaşamlarının gücüne kaynak oluşturur. Bazen de bunun tam tersi olur. Çift anlaşamadığı zaman, çok büyük bir enerji açığa çıkar ve bu enerjiyi birbirlerini incitmek için kullanabilirler. İletişimsizliğin yarattığı enerji, yaşamınızı kısıtlayabilir, moralinizi bozabilir, ya da anlaşmazlığa ve nefrete neden olabilir    

Evlilik problemleri henüz ortaya çıkmadan eşlerin, evlilik öncesi danışmanlık almalarının önemi bütün dünyada bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır Evlilikte sorun geliştikten sonra, terapiye gelen eşler, “keşke daha önceden gelseydik” şeklinde düşüncelerini ifade etmektedir. Evlilik öncesi danışmanlık, evliliğin kalitesini artırmakta ve kişilerin hata yapma oranını oldukça azalmaktadır.  

Nikâh şekerine gösterilen özen evlilik öncesi danışmanlığa gösterilse daha uzun ömürlü, sağlıklı, mutlu, huzurlu doyumlu evlilikler şans olmaktan çıkar.

Ben olmadan biz olmaya çalışıyoruz… Bireyin karşı cinsten bir kişi ile yakınlaşmasından önce kendisini tanıması, iletişim, duygusal yakınlık, sorumluluk duygusu gibi konularla ilgili kendisini geliştirmesi gerekir. Özellikle bu yakınlığın evlilikle devam edeceği ilişkilerde bu kişisel gelişim süreci daha da önemli bir hale gelir.

Bir kişi eş seçiminde ne kadar dikkatli olursa olsun, ne kadar uygun bir eş seçerse seçsin önceden evlilik ile ilgili bilgi sahibi olmadıkça ve hazırlık yapmadıkça uygun eş evlilikte uyum için yetmemektedir. Evliliği uyum içinde yürütmek için gereken tutumlar ve davranış modelleri hayatın ilk günlerinden itibaren aile içinde edinilir. Kişinin hayatını zorlaştıran birtakım otomatik düşünce ve inançlar evlilikle birlikte daha farklı sorunları da beraberinde getirmekte Anne babalarının ilişki biçiminden hoşlanmayan kişiler ileriki yaşamlarında kendi evliliklerinde bu ilişki modelinden öğrendikleri birçok davranışı tekrarlayabiliyor. Bunların farkına varılması gerekir.  

Evlilik hazırlığı yapan çiftlerin kendilerini ve birlikte oldukları kişiyi daha gerçekçi değerlendirmeleri ve tanımaları gerekir.  

Aşağıdaki başlıklar evlilik öncesi danışmanlıkta değerlendirilen alanlardandır:

İletişim kurma, açık iletişim
Duygusal yakınlık, evlilikte empati
Kendini tanıma, biyolojik-psikolojik ve sosyal özellikler konusunda bilgi sahibi olma
Benlik açma, duyguları paylaşma, sevgiyi gösterme
Dürtü kontrolü, sözel ve fiziksel tepkileri kontrol edebilme
Kişilik farklılıklarına hazırlıklı olma
Kişiliklere saygı duyulması
Karşı cinsi tanıma, karşı cinsin farklı özelliklerini, beklentilerini, ihtiyaçlarını bilme
Bekarlık döneminden evliliğe geçiş
Ailenin devamı açısından sorumluluk duygusunun önemini kavrama
Kendi sorumluluklarını bilme, bu sorumlulukları yerine getirmek için gereken bilgiye sahip olma
Gerekli zamanlarda eşin sorumluluklarını paylaşmak için de temel bilgiye sahip olma ve gerektiğinde paylaşmaya hazırlıklı olma
Problem çözebilme
Beklentilerin açıkça konuşulması İş ve özel yaşamın dengelenmesi
Evlilikte sağlıklı cinsel yaşam
Evlilikte bütçe düzenlemesi
Evlilikte iş bölümü
Eşlerin hassasiyet noktalarının taraflarca bilinmesi
Eşlerin aileleri ile ilişkiler (hem kendi ailesi hem de eşin ailesi ile)

Evliliğin eşler açısından doyum verici olabilmesi için evlilik öncesi bilinçli hazırlık gerekir. Boşanma ile biten değil ömür boyu sağlıklı birliktelik ile süren bir ilişki istiyorsak bunun için iletişim problemlerini çözmek kendimizi ve karşımızdaki kişiyi gerçekten tanımak ve gerçekçi beklentiler oluşturmak gerekir. Yeni evlenecek kişiler evliliğin zor yönlerini vurgulayan kişilerin etkisi altında kalmamalıdırlar. Böyle bir önyargıyla evlilikten uzaklaşmamak gerekir. Evlilik emek isteyen bir ilişkidir. Bu çaba evlenmeden önce başlatılırsa evlilik sağlam temeller üstüne kurulmuş olur.

Nur Meriç
PSK Gelişim ve Aile Danışmanı

Not: Bu yazı "White Bride" dergisinin 16.’cı sayısında yayınlanmıştır.