Çocuk ve Ergen Danışmanlığı; büyüme sürecinde olan bireyin yaşadığı davranışsal, zihinsel, duygusal, sosyal sorunlara yönelik verilen danışmanlık hizmetidir.

 Çocukluk ve ergenlik dönemi gelişim ve değişimin hızla devam ettiği dönemdir. Bu dönemlerde baş gösteren sorunlara erken zamanda müdahale gelişimin sürekliliği açısından oldukça önemlidir.

Çocukta ya da ergende ortaya çıkmış problemlere yönelik yapılan danışmalık sürecinde ebeveynlerle işbirliği yapılarak ebeveynlerin de bilinçlenmelerine yönelik katkı sunulur.

Çocuk ve ergen danışmanlığında aşağıdaki maddeler ile ilgili danışmanlık alınabilir.

Çocuk ve kardeş kıskançlığı
Çocuk ve kaygı / korku sorunları (Gece korkusu, karanlık korkusu, yükseklik korkusu)
Çocuk ve özgüven / çekingenlik sorunu Çocuklarda dikkat ve konsantrasyon problemleri
Çocuk ve okul fobisi
Çocukta kurallara uyma, sorumluluk duygusu geliştirme
Çocuklarda çalma / hırsızlık
Çocuklarda saldırganlık ve saldırgan davranış
Çocuk ve cinsel eğitim, büyüme dönemi özellikleri
Çocuk ve ölüm (Yakınını kaybeden çocuğa psikolojik destek)
Özel öğrenme güçlükleri
Çocuk ve boşanma Çocuk ve TV / İnternet bağımlılığı
Tırnak yeme / Tik bozukluğu
Ergenlerde davranış bozukluğu (Kuralları çiğneme, hırsızlık, saldırganlık, küfür, asi davranışlar, kural tanımama)
Kendine güvensizlik / Özgüven sorunu
Kendini ifade edememe
Arkadaşlık ilişkileri
Kişilik gelişimi Şişmanlık sorununun psikolojik yönü (Diyet uzmanları ile işbirliğine rağmen zayıflayamama durumunda psikolojik destek vererek "yeme" ile duygusal bağı koparma çalışması)
Yalnızlık isteği / Yalnızlık duygusu Yorgunluk
Tembellik / Çalışma isteksizliği
Erteleme alışkanlığı Kardeş iliş ileri Aile içi ilişkiler ve sorumluluk duygusu geliştirme İntihar eğilimi
Evden kaçma eğilimi
Sınav kaygısı Eğitim koçluğu Sigara, madde, TV / İnternet,v.b.. bağımlılığı
Meslek seçimi Öfke kontrol çalışması Ölüm ve yas psikolojisiyle baş etme