Günümüzde psikolojik danışmanlık kişilerin psikolojik hastalığı olsun ya da olmasın bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu ihtiyacı gidermek için birçok psikoterapi modeli oluşturulmuş ve bu modeli uygulayan birçok psikolojik danışmanlık merkezi açılmıştır.

Bireysel danışmanlık, danışan ile danışman arasında birebir şekilde gerçekleştirilen, psikolojik değerlendirme ve psikoterapötik müdahalelerin kullanımı gibi süreçleri içeren, yapılandırılmış, amaca yönelik, danışan ve psikoterapist arasındaki güven ilişkisine dayanan çalışmalardır.

Danışmanlık sürecinde amaçlanan şey en temelde bireyin psikolojik iyilik halinin arttırılmasıdır. Danışmanlık süreci bireylere aynı zamanda problem çözme becerisi, ilişki ve iletişim becerileri, sosyal beceriler, duygu düzenleme becerileri gibi çok çeşitli konularda ilerleme olanağı sağlar.

Psikoterapi tek bir yöntem değildir, çok sayıda farklı psikoterapi kuramı ve uygulamaları vardır. Ancak bu yöntemler arasında bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış olan Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme) Terapisi gibi yöntemler çok daha hızlı ve başarılı sonuçlanmaktadır.

Bireysel Danışmanlık Alanları

Bireysel danışmanlık, danışan ile danışman arasında birebir şekilde gerçekleştirilen, psikolojik değerlendirme ve psikoterapötik müdahalelerin kullanımı gibi süreçleri içeren, yapılandırılmış, amaca yönelik, danışan ve psikoterapist arasındaki güven ilişkisine dayanan çalışmalardır.

Danışmanlık sürecinde amaçlanan şey en temelde bireyin psikolojik iyilik halinin arttırılmasıdır. Danışmanlık süreci bireylere aynı zamanda problem çözme becerisi, ilişki ve iletişim becerileri, sosyal beceriler, duygu düzenleme becerileri gibi çok çeşitli konularda ilerleme olanağı sağlar.

Psikoterapi tek bir yöntem değildir, çok sayıda farklı psikoterapi kuramı ve uygulamaları vardır. Ancak bu yöntemler arasında bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış olan Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme) Terapisi gibi yöntemler çok daha hızlı ve başarılı sonuçlanmaktadır.

Bireysel Danışmanlık Alanları

Depresyon,Hamilelikte Depresyon
Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB),Panik Bozukluk,Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu,Ağrı Bozukluğu (Psikojenik Ağrı)
Madde Bağımlılığı, Özgül Fobi
Sosyal Kaygı (Anksiyete) Bozukluğu,Yaygın Anksiyete Bozukluğu,Antisosyal Kişilik Bozukluğu,Şizoid Kişilik Bozukluğu
Hipokondriyazis,Öfke Kontrolü
Kayıp Ve Yas Süreci
Paranoid Kişilik Bozukluğu, Bipolar (İki Uçlu) Bozukluk
Histriyonik Kişilik Bozukluğu,Çekingen Kişilik Bozukluğu,Konversiyon Bozukluğu,Dissosiyatif Bozukluklar
Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu,Travma Sonrası Stres Bozukluğu,Bağımlı Kişilik Bozukluğu,Borderline (Sınırda) Kişilik Bozukluğu
Narsisistik Kişilik Bozukluğu