Hızla küreselleşen ve rekabetin zorlayıcı boyutlara vardığı iş hayatında kurumların başarısını arttırıp, fark yaratabilmesi ancak güçlü, değişime hızlı ayak uydurabilen, özgüvenli, kolay uyum sağlayabilen, duyarlı, sürekli gelişmeyi bir hedef olarak benimseyen, teknolojiyi kullanabilen çalışanlar ve bu çalışanların oluşturduğu takımların yarattıkları sinerjiyi verimli kılmaları ile mümkündür. Kurum içindeki takımların etkin bir takım lideri tarafından yönlendirilmesi ve her bir takım üyesinin takım ruhu içinde hareket edebilmesi gerekmektedir.

Bu programda takımların oluşturulabilmelerini, takım üyelerinin birbirlerini tanımalarını, ortak karar almak gereken noktalarda verim artırıcı yöntemleri kullanabilmelerini, kişilik özelliklerini teşhis edebilmelerini, takım içinde kendi güçlü yanlarını belirlemelerini ve buna göre rol üstlenmelerini sağlamak için gerekli yöntem ve ilkelerin öğrenilmesini hedeflemektedir.

Birey olarak takıma aidiyet, iletişim, takım odaklılık, bütünsel yaklaşım, etkin karar alabilme, sonuç odaklılık ve etkin bir takım yönetimi farkındalığı programın sağlayacağı faydalardandır.

Kazandırdıkları:

Takım ruhunu ve kurum kültürünü güçlendirme
Üstün performanslı takımlar oluşturabilme
Takım ruhu kazanmak-Biz olma bilincinin yaratılması
Kurum içinde varolan takımların verimliliklerini artırma
Ortak vizyon- misyon oluşturma
Takımların hedeflerine ulaşma enerjisini yaratma
Takım içi sorumlulukların paylaşılması
Takım için iletişim modelinin kurulmasını sağlama
Takım içi uygun rolleri kavrama
Kişilerin farklılıklarına değil, benzerliklerine odaklanarak uyumlu ve yapıcı iletişim kurabilme
Takım içi çatışmaların çözülüp, uzlaşmanın sağlanması

Nur Meriç
PSK Gelişim ve Aile Danışmanı