Bir kurumun sahip olduğu ve çalışma zamanının büyük bölümünü harcadığı, vizyonunu gerçekleştiren yada gerçekleştiremeyen en büyük kaynak, "İNSAN"dır.

Bireylerin, sürekli değişim ve stresin varolduğu iş yaşamında ayakta kalabilmesi ve başarılı olabilmesi için ruhsal ve bedensel sağlıklarını devam ettirmeleri ve kendi motivasyonlarını yönetebilmeleri gerekmektedir. iş yaşamında da özellikle yöneticilerin motivasyon kuralları çerçevesinde çalışanları nelerin motive ettiği konusunda farkındalıklarının gelişmiş olması da büyük önem taşımaktadır. Yapılan araştırmalarda kurumlardaki yüksek verimliliğin oluşumunda yüksek motivasyonun etkisinin büyük olduğu gözlemlenmiştir.

Öz motivasyonun ve başkalarının motive olmasının sağlanabilmesi düşünsel aktivitelerin geliştirilmesi ve düşünsel becerilerin kazandırılması ile mümkündür. Bireylerin motive olabilmeleri % 50 içsel, % 50 dışsal koşullardan kaynaklanmaktadır.

Söz konusu programda katılımcıların içsel motivasyonlarında sürekliliği sağlayabilmeleri ve aynı zamanda çevrelerinde iletişimde oldukları bireyleri/ekipleri motive edebilmeleri konularında bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.

Kazanımlar
Motivasyonun anlamı, önemi ve hayatımızdaki yerinin anlaşılması
Kişilik kaynakların farkına varma,
Daha iyi anlamak, anlatmak ve anlaşmak
Kurum içi motivasyonun yükselmesi
Kurum verimliliğinin yükselmesi
Yöneticilerin astlarını motive etme ile ilgili beceri kazanması,

Nur Meriç
PSK Gelişim ve Aile Danışmanı