Bu programda hedeflenen katılımcılara, Türkçeyi doğru ve etkili kullanabilmeleri ve bu doğrultuda başarılı iletişim kurabilmeleri, akıcı konuşabilmeleri için gerekli olan ses, söz, diksiyon ve artikülasyon bilgilerinin aktarılmasıdır. Türkçenin doğru kullanılmasına ve başarılı konuşmaların nasıl yapıldığına dair tekniklerin kazandırılmasını hedefler.

Kazanımlar

Türkçeyi doğru ve etkili kullanabilme becerisi,
Konuşmada kalite ve etkinliği arttırma,
Ses/nefes, vurgu/tonlama ve diksiyon/fonetik ile ilgili bilgi ve beceri kazanma,
Konuşma kalitesinin iletişim üzerindeki etkinliğini anlama.