Kurum içinde çeşitli kademelerdeki çalışanların önemli zamanı toplantılarda geçmektedir. Toplantılar kurumların iş akışında verimliliği arttırıcı özelliklere sahip olmakla birlikte doğru yapılandırılmadığı ve uygun teknikler ile sürdürülmediği takdirde zaman kaybına da neden olabilmektedir. Toplantıların verimliliğini sağlamak ve ortak bir kurum toplantı kültürü oluşturmak için çalışanlarda gerekli bilgi ve farkındalığın sağlanması gerekmektedir. Bu programda etkin toplantı yapabilmenin bilgi ve tekniklerinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Kazandırdıkları:

Ortak bit kutum toplantı kültürü oluşturma
Kurumda toplantıları etkin hale getirme
Toplantılarda rollere uygun davranma
Toplantı ihtiyaçlarını netleştirme becerisi
Toplantı öncesi etkin planlama ve organizasyon
Kısa sürede etkin kararlar alınmasını kolaylaştırma
Toplantı zamanını etkin kullanma alışkanlığı yaratma

Nur Meriç

PSK Gelişim ve Aile Danışmanı