İş hayatında karşılaşılan ve kurumlarda anlaşmazlık, çatışma ve zaman kaybına neden olup verimliliği düşüren iletişim sorunlarının çözülmesine, şirket için iletişim kalitesinin oluşumuna ve kurum içi biz bilincinin yaratılmasına hizmet etmektedir. Bireylerin önce kendilerini tanımalarına ve daha sonra ilişkide oldukları kişilere karşı sistematik bir yaklaşım kazanmalarına, sağlıklı iletişim modelleri oluşturabilmelerine destek sağlamaktadır.
Bu programda şu ana kadar uygulanan iletişim modelleri ile birlikte birey ve kurumlara yeni bakış açısı getiren, hızlı gelişim ve değişim sağlayan “Geliştirilmiş İletişim Modeli” uygulanmaktadır.

Kazanımlar:

Benlik durumları ve davranış kalıplarının farkındalığı
Yaşam poziyonlarının farkındalığı
Bireyler arası ilişkilerde uyum
Öfke ve kızgınlıkla başa çıkma
Güvenli davranış biçimi kazanma
Etkin dinleme
Empati kurabilme
Etkin beden dili kullanma
Başkalarının beden dilini anlama
Kurum içi etkin iletişim kültürü oluşturma
İletişim sorunlarından kaynaklanan zaman kaybını önleme
Kurum içinde güvenin sağlanması
Verimliliğin artması

Nur Meriç
PSK Gelişim ve Aile Danışmanı