Farklı uzmanlık alanı, kültür yada tecrübelerin bir araya geldiği iş ortamlarında iletişim daha da zordur. İş ortamında bir araya gelen insanların kurumun ortak hedef ve stratejileri doğrultusunda bir bütünü oluşturması ve tüm farklılıklara rağmen, huzurlu bir iş ortamı içerisinde, verimli bir iletişim kurabilmeleri şirketin yönetimi ve yapısı ile ilgili olduğu kadar çalışanların kendileri ile ilgili farkındalıkları kazanmaları ve iletişim kurma becerileriyle yakından ilgilidir.

Artık günümüzde verimli bir iş ortamının yaratılmasında yöneticiler, danışman, ve insan kaynakları çalışanları NLP araçlarından faydalanarak, kurumsal yapılanma, takım oluşturma, hedef belirleme ve vizyon yaratma gibi alanlardaki etkinliğini geliştirmektedir. Online ve telefon müşteri hizmetleri, satış ve pazarlama departmanları ve şikayet yönetimi alanlarında da NLP her geçen gün daha yoğun kullanım alanı bulmaktadır. İş yaşamına uyarlanan NLP eğitimlerimiz ile daha kaliteli iletişim ve hizmetin sağlanmasına destek verilmektedir.

Kazanımlar

Daha iyi anlamak, anlatmak ve anlaşmak
Daha kaliteli hizmet modeli oluşturma
Kurum içi ve kurum dışı iletişim kültürünün oluşması ve güçlenmesi
Takımların etkinliğinin artması
Müşteri hizmetleri, satış ve pazarlama kadrolarında hizmet kalitesi artışı
Kurum verimliliğinin yükselmesi

Nur Meriç
PSK Gelişim ve Aile Danışmanı