Deneyimlerimizi algılarken beş duyumuzu kullanırız. Deneyimlerimizi kendimize karşı temsil ederken de beş duyumuzu kullanırız. Bunun için ise “temsil sistemleri” adı verilen NLP terimi kullanılır.

Görme Görsel (G)
Duyma İşitsel (İ)
Dokunma Dokunsal (D)
Koklama Kokusal (K)
Tatma Tatsal (T)

Her temsil sistemi bir ağın bölümüdür. Herkesin temsil sistemi farklıdır. Öğrencilere okul hayatının nasıl bir şey olduğunu sorarsanız, biri sınıfların dizaynından, biri gürültülü olduğundan, biri kitap silgi kokusundan bahsedebilir. Kendinizin ve başkalarının temsil sistemlerini tanımak ve onları nasıl kullandıklarını bilmek, gelişim yönünde iyi bir başlangıçtır. Güçlü ve zayıf yanların tanınmasına yardımcı olur. Güçlü yanlar, genellikle en çok kullanılan temsil sistemiyken, zayıf yanlar en az kullanılanlardır. 

Bireylerin kendi güçlü ve zayıf yanlarını bilmelerinden sonra başarılı davranış kalıplarını kendilerinde modellemeleri ve bu doğrultuda daha başarılı bir yaşam sürmeleri şaşılacak bir sonuç değildir. Temsil sistemlerini tanıyıp, teşhis etme ve başarılı davranış kalıplarını uyarlama becerisi kazandıran bu eğitim ile iş yaşamında daha etkin iletişim modelleri kurularak, daha başarılı olunması sağlanmaktadır.

Nur Meriç

PSK Gelişim ve Aile Danışmanı