Gerek özel gerekse iş yaşamında bireylerin özünde varolan değerleri ve beğenilerinden taviz vermeden kişilerin kendi sitilini oluşturabilmesi, özellikler iş dünyasının gerekli kıldığı etkin bir kişisel imajın doğru şekilde yansıtılabilmesi, iletişim ve kendini ifade edebilme yeteneklerinin geliştirilebilmesi ve kişisel motivasyonun sağlanarak bu doğrultuda kişisel hedeflere ulaşılabilmesinin sağlanabilmesi hedeflenmektedir. Kişisel imaj bir bütün olarak ele alınmakta ve iç, dış kaynakların nasıl kullanılması gerektiğine ait destek verilmektedir.

Kazandırdıkları:

Kurum kültürü ile uyuşan görünüm ve tavır,
Sektörel ve kurumsal "imaj modelinin" oluşturulması,
Kişisel iletişim modelinin tanınması,
Tutarlı beden dili kullanım becerisi,
Olumlu etki yaratma.

Nur Meriç

PSK Gelişim ve Aile Danışmanı