Günümüzün artan rekabetçi ortamında, kurumların fark yaratabilmesi ve satışlarını arttırabilmesi için etkin ve doğru bir satış stratejisi belirlemeye, satış yönetiminde kaliteyi yakalamaya ve güçlü bir satış kadrosu oluşturmaya ihtiyaçları vardır. İyi seçilmiş ve eğitilmiş, müşteriyi tanıyan, müşterinin ihtiyaçlarını kendisi söylemeden analiz edebilen, müşteri beklentilerini beklenenin üstüne çıkarabilen, müşteri odaklılığı hayatının parçası haline getirmiş, iletişim konularında uzmanlaşmış, ürününü iyi tanıyan yetkin satış kadroları kurumların satış hedefine ve vizyonlarına ulaşmasında ana unsurdur.

Satış ve Pazarlama bölümünde görevli çalışanların satış öncesi etkin bir şekilde hazırlıklarını yapmaları, satışı doğru ve zamanında gerçekleştirmeleri ve satış sonrası değerlendirme, analiz ve kayıtları yapabilmeleri etkin bir satış sürecinin temel ilkeleridir. Programında hedeflenen tüm bu ilkelerin kazandırılması, müşteriyi tanıma sanatında usta olunabilmesi, zor durum ve müşteriler ile karşılaşıldığında doğru davranılabilmesi ve başarılı ve etkin satışların yapılabilmesi konularında temel prensiplerin kazandırılmasıdır.

Kazanımlar

Profesyonel satış becerilerinin kazanılması,
Etkin bir satış yönetiminin sağlanması,
Markalaşmış müşteri hizmeti kavramının yerleşmesi,
Farklı müşteri profillerini tanımlayabilme ve bu profillere uyumlanabilme becerisi,
Güvenli davranış sergileyebilme,
Müşteri şikâyet ve beklentilerini karşılama ve aşma becerisi,
Kurum genelinde satış odaklı bakış açısının yaygınlaşması,
İyi satışın püf noktalarının saptanması.

Nur Meriç
PSK Gelişim ve Aile Danışmanı