Otomatik şartlanma, iyi veya kötü her şeyin düşünülmeden kabul görmesidir. Kahpe Bizans'ın bu sahnesinde sütannesinin çocuğa iyilik veya kötülük geleceği her koşulda "onu gönderme beni gönder"; "onu yapma beni yap" gibi cümlelerle öne atılması bu otomatik şartlanmanın güzel bir örneğidir.