Nur Meriç resmi internet sitesi

Bireysel

BAĞIMLILIKLAR

Bağımlılığa yol açan maddeler; genel olarak yaşamı sürdürmek için gerekli olmadığı halde keyif verici özellikleri nedeniyle tüketilirler ve kullanıcılarda bedensel, ruhsal, davranışsal ve bilişsel değişikliklere yol açar ...

BİLİNÇALTI PROGRAMLAMA ARACI (ONAMALAR)

Bilinçaltımızı, yeniden programlamanın en temel yollarından biri onamadır. Onama; basitçe bilinçaltımıza yerleştirmek istediğimiz hedeflerimizi veya yeni inançlarımızı tekrarlama sürecidir. Bu süreç, söylem bilinçaltına ...

BİLİNÇALTI 

"Aklınız neyi kabul edip inanıyorsa, onu gerçekleştirebilir”Napoleon HillBilinçaltını anlamak için çalışma ilkelerini, bilinçaltı yasalarını ve bunları hazırlayan içsel dinamikleri bilmek gerekir. Bilinçaltının çalışma i ...

BİREYSEL DANIŞMANLIK

İnsanlar potansiyel ile doğar. Ancak dünyada bir iyiler, bir de, daha iyiler vardır. Yani insan fiziksel olduğu kadar nitelik olarak da gelişebilir. Kişinin herhangi bir alanda sahip olduğu potansiyeli biraz daha öteye t ...

FOBİ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Gerçekte korku yaratmayacak bir objeye, aktiviteye veya duruma karşı aşırı korku duyma ve kaçınma davranışında bulunmaya fobi denir. Fobik kişiler belli bir durum, nesne veya aktivite ile karşılaştığında aşırı anksiyete ...

FOBİ NEDİR?

FOBİ NEDİR? Gerçekte korku yaratmayacak bir objeye, aktiviteye veya duruma karşı aşırı korku duyma ve kaçınma davranışında bulunmaya fobi denir. Fobik kişiler belli bir durum, nesne veya aktivite ile karşılaştığında aşır ...

KİŞİLİĞİN PSİKODİNAMİK KURAMI

Psikodinamik Kuram Nedir ve Ne Anlama Gelir?Bilinçdışı zihin kavramı, psikodinamik kuramın temelidir. Bilinçdışı zihin kavramını ortaya ilk atan kişi Freud olmasa da, konuyu gün ışığına çıkarmıştır.Freud'a göre zihni ...

KİŞİLİK BOZUKLUKLARI

KİŞİLİK BOZUKLUKLARI

Her insan çevresiyle sürekli etkileşim halindedir ve çevresine uyum sağlamaya çalışır. Kendi yararına olan, ama çevresine de ters düşmeyen çözümler geliştirir. Kendi dürtüleriyle, çevrenin gerektirdiklerini bağdaştırmaya ...

NEDEN BİR KOÇA İHTİYAÇ DUYARIZ

NEDEN BİR KOÇA İHTİYAÇ DUYARIZ

“Eğer yaşıyorsanız, yardıma ve desteğe ihtiyacınız var demektir.”Graham AlexanderAmerika’da ve Batı Avrupa ülkelerinde pek çok kişi koçluk desteği almaktadır. Türkiye’de de kişisel ve kurumsal koçluk günden güne yaygınla ...

ÖZGÜVEN GELİŞTİRME

ÖZGÜVEN GELİŞTİRME

Bireyin varolan potansiyelini tanıması ve kullanması, kendini tanımasına ve olduğu hali ile kabul etmesine yani özgüveninin ve özsaygısının tam olmasına bağlıdır. Özgüven, bireyin kendini doğru tanıması, sınırlarını keşf ...

PANİK ATAK NEDİR?

PANİK ATAK NEDİR?

Beyninizin efendisi sizsiniz."Panik atak, toplum içinde gittikçe artan bir sıklıkta görülen beklenmedik zamanlarda ortaya çıkan bir endişe nöbetidir. Çarpıntı, göğüs ağrısı, göğüste sıkıntı hissi, nefes darlığı, boğulaca ...

PSİKOZ

Günümüzde ruhsal sorunlar birçoğumuzun ilgisini fazlasıyla çekmektedir. Çünkü başta depresyon olmak üzere, birçok ruhsal bozukluğun görülme sıklığı artmakta ve toplum bu konuda bilgilenmek istemektedir. Bu konuda gelen t ...

0.19 sn.