Beden Dilinin Etkin Kullanımı

 

 

Beden dili duygu ve düşüncelerimizin yansımasıdır. İnsanların yüz yüze kurdukları ilişkide, kelimeler %10, ses tonu %30, beden dili %60 önem taşır. Bu yüzden de sözel mesajlardan daha çok beden dilimizle iletişim kurarız ve duygu ve düşüncelerimizi karşımızdakilere bir şekilde iletiriz. Fakat ne yazık ki her zaman iyi ve doğru iletişim kuramayız.

Her insan el, kol hareketleri; mimik denilen yüz hareketleri yapar ve bedenine türlü biçimler verdirir. Ne var ki bir çok insan jest, mimik, ve beden hareketleriyle söylediklerinden çok farklı şeyler istediklerini ya da hissettiklerini açığa vurur. Beden duruşu, jestler, mimikler, başın kullanımı, oturmak için seçilen yer, göz teması, ayakların kullanımı, oturma biçimi, mesafe kullanımı, beden dilinin unsurlarıdır.

Beden dili eğitiminin amacı, sözel olmayan işaret ve hareketlerin bilincine varılmasını sağlamak ve insanların bu ortamı kullanarak nasıl iletişim kurduklarını göstermektir.

Kazandırdıkları:
Beden dilinin etkin kullanımı
Karşımızdakinin beden dilini anlayabilme becerisi
Daha etkin iletişim kurabilme
Daha iyi anlamak, anlatmak ve anlaşmak
Kaliteli hizmet modeli oluşturma

Nur Meriç
PSK Gelişim ve Aile Danışmanı