Koçluk (Coaching) nedir?

Koçluk bireyler tarafından istenen performansa ve yaşam tatminine ulaşmak için koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Amaca yönelik bilgilendirme, destekleme, gözlemleme, geribildirim, izleme ve geliştirme sürecini kapsar. Koçluk ilişkisinin amacı danışanın kendi belirlediği hedefe, koçun desteğiyle ulaşması ve sorunlarının üstesinden tek başına gelmeyi öğrenmesidir.

Koçluk neden işe yarar?

Koçluk programı şimdiki zamanda çalışır, sorunların nedenleri ile değil nasılları ile düşünür ve sonuç odaklıdır. Koçluk, kişiyi harekete geçiren itici güçtür. Danışan, koçluk sürecinde kendisi ve ilişkileri üzerinde farkındalık kazanır. Danışan, süreç boyunca işinde ve özel yaşamında kullanabileceği yeni beceriler geliştirir, kendisini sorgulamayı ve geliştirmeyi öğrenir.

Koçluk hizmetinin sonuçları nedir?

Koçluk hizmetinin klasik eğitimlere göre çeşitli avantajları vardır. En önemlisi de kişinin üzerinde kalıcı bir değişim sağlamasıdır. Case Western Reserve Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre koçluğun etkisi yedi sene sürümektedir.

Koçluk süreci nasıl işler?

Her şeyden önce koçluk programları, koç ile danışan arasında güven ve gizlilik gerektiren bir "ortaklık" ilişkisine dayanır. Bunun yanı sıra karşılıklı sorumluluk ve istikrarlı bir çalışma gerekir. Programın işleyişi, koç ile periyodik olarak yapılacak birebir görüşmeler ve her seansın sonunda alınacak kararlara dayanır.

Kimler koçlarla çalışır?
Potansiyelini ortaya çıkarmak ve kişisel becerilerini geliştirmek isteyenler
Farklı bakış açılarını keşfetmek isteyenler
Başarmak ve hedeflerine ulaşmak isteyenler
Yaşamı daha dengeli, kaliteli ve anlamlı sürdürmek isteyenler

Koçla çalışmaya başladıktan sonra neler değişir?

Kendi değer, misyon ve vizyonlarını belirlerler
Kendileri ile ilgili gelişmiş ve gelişmeye ihtiyacı olan yönlerinin bilincine varırlar
Hedeflerini belirler ve net olarak tanımlarlar
Hayatında kendisini engelleyen zorlukları ve belirsizlikleri netleştirirler
Farklı konumlarda, iletişimde bulundukları kişilerle ilişkilerini iyileştirirler
Kendileri ile ilgili farkındalıkları artar
Yaşamları ile ilgili kendi seçeneklerini yaratabilme becerisine sahip olurlar

Koçluk ilişkisi ne kadar sürmelidir?

Genellikle koçluk dönemi karşılıklı görüşme ile tespit edilir. Sürenin uzunluğu üzerinde çalışılan proje veya hedefe bağlıdır. Bununla birlikte, sürenin gelişmelere göre uzaması veya bu hizmetten fayda sağlamadığınızı düşünüyorsanız kısalması mümkündür. İlk görüşme, koçun danışanın mevcut durumunu ve beklentilerini anlamasına, danışanın koç hakkındaki ilk izlenimi edinmesine olanak tanır. Birlikte belirlediğiniz hedefe ulaştığınızda koçluk hizmeti de sonlanır. Üzerinde çalışacağınız yeni hedefler için ise tekrar koçluk hizmeti almanız mümkündür.

Yaşam Koçluğu

Bireylerin yaşamlarını daha anlamlı kılacak, hayat kalitelerini yükseltecek ve bireylerin kendileri hakkında farkındalıklarının artmasını sağlayacak, hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duydukları planın oluşturulmasına destek verecek bir çalışmadır. İş ve özel yaşam arsındaki dengeyi sağlamak, hayatını daha eğlenceli bir hale dönüştürmek, yaşamdaki tatmin duygusunu artırmak isteyen kişilere verilen koçluk hizmetidir.

Kazandırdıkları: Yaşam koçluğu hizmeti alan birey endişe, korku, güvensizlik gibi iç engellerini kırar. Güçlü yönlerini keşfederek hedefler koyar. Kaynaklarını keşfeder. Hedeflerine ulaşmak için bu kaynakları kullanarak yol haritası çizer.

Kariyer Koçluğu

Yaptıkları işin kendileri için uygun olup olmadığını sorgulayan, çalıştığı işteki performansını ve kariyerini geliştirmek isteyen veya hangi mesleği seçmesi konusunda soru işaretleri olan kişilere verilen hizmettir. Bu çalışma kişilerin kendi yetkinlikleri konusunda bilinçlenmelerini, eyleme geçmek için cesaretlenmelerini ve bunun için ihtiyaç duydukları yol haritasının oluşturulmasını sağlamaktadır.

Kazanımlar: Kariyerlerine ne şekilde devam etmek istediklerine karar verirler. Hedeflerini net olarak tanımlarlar. Bu hedeflere ulaşmak için eylem planı hazırlayarak uygulamaya koyarlar. Kendi yetkinlikleri konusunda bilinçlenirler. Kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır ve yaşam kalitelerini artırırlar.

İlişki Koçluğu

Bireylerin özel yaşamlarında sevgilileri, anne-baba, eş, çocuklar ve yakınları ile, sosyal ortamlarındaki kişiler ve arkadaşları ile, iş yaşamlarında ast, üst, arkadaşları ile olan ilişkilerinde çatışma çözme, uyum, ahenk ve mutluluk sağlamada bireye destek sağlar.

Kazanımlar: Bireyin ilişkide bulunduğu kişiler ile daha mutlu ve kaliteli bir yaşam sürmesin sağlar.

Nur Meriç
PSK Gelişim ve Aile Danışmanı