Kurumsal Danışmanlık

Kurumsal Danışmanlık

Dünya’da yaşanan globalleşme ve hızla değişen teknolojiler rekabet ortamlarını daha da kızıştırmakta ve her şirket ayakta kalabilmek ve büyüyebilmek için devamlı gelişmeyi, çalışanlarına eğitim ve gelişme faaliyetleri ile yatırım yapmayı ilke edinmektedir. Eğitim ve geliştirme faaliyetleri ile öncelikle yöneticilere kazandırılan bilgi ve beceriler zamanla kurumlardaki tüm çalışanlarına aktarılmakta ve yeniden yapılandırılmış bir şirket kültürü oluşturulmaktadır. Bu doğrultuda da yoğun rekabet ortamına rağmen fark yaratılması ve karlılık sağlanabilmektedir.

Şirket ve kurumlarda çalışan bireylerin özel yaşamlarını yönetmelerinden tutun da iş çevresindeki ast/üst ilişkilerini, müşterilerle olan ilişkilerini, zamanlarını nasıl yönettikleri, ne derece doğru hedefler belirledikleri ve hedefleri gerçekleştirmek için nasıl motive oldukları yıl sonlarında elde edilen sonuçlar ve karlılık ile doğrudan ilişkilendirilebilecek etkenlerdir. Kurumsal danışmanlık sürecinin hedefi kurumların belirledikleri vizyona ulaşabilmeleri ve başarılarını arttırabilmeleri için kurumsal bilinci geliştirmek, çalışanların kalite ve performansını artırmak, iletişimi güçlendirmek, verimliliği yükseltmek, değişimi desteklemek ve bireysel becerileri geliştirerek davranışsal değişimlerin yaşama geçirilmesinde danışmanlık yapmaktır.

Kurumun ihtiyaç ve hedefleri doğrultusunda bütününü veya bir bölümünü kapsar. Çalışanların kendilerine koydukları sınırları aşarak potansiyellerini açığa çıkarmalarında destek sağlar.
Hedef koyma ve uygulama Liderlik Vizyon geliştirme Karar verme süreçlerine dair yaklaşımlar Motivasyonu güçlendirme Kariyer beklentilerine ulaşma Kurumdaki bireyler arasındaki uyum sağlanması Kişilerin zaten içinde var olan liderlik becerilerinin ortaya çıkarılması Olayların içten ve dıştan bakarak değerlendirilmesi Performanslarının değerlendirilmesi
Kurumsal Çalışma Alanlarımız Dünya’da yaşanan globalleşme ve hızla değişen teknolojiler rekabet ortamlarını daha da kızıştırmakta ve her şirket ayakta kalabilmek ve büyüyebilmek için devamlı gelişmeyi, çalışanlarına eğitim ve gelişme faaliyetleri ile yatırım yapmayı ilke edinmektedir. Eğitim ve geliştirme faaliyetleri ile öncelikle yöneticilere kazandırılan bilgi ve beceriler zamanla kurumlardaki tüm çalışanlarına aktarılmakta ve yeniden yapılandırılmış bir şirket kültürü oluşturulmaktadır. Bu doğrultuda da yoğun rekabet ortamına rağmen fark yaratılması ve karlılık sağlanabilmektedir. Şirket ve kurumlarda çalışan bireylerin özel yaşamlarını yönetmelerinden tutun da iş çevresindeki ast/üst ilişkilerini, müşterilerle olan ilişkilerini, zamanlarını nasıl yönettikleri, ne derece doğru hedefler belirledikleri ve hedefleri gerçekleştirmek için nasıl motive oldukları yıl sonlarında elde edilen sonuçlar ve karlılık ile doğrudan ilişkilendirilebilecek etkenlerdir.

Kurumun:

Vizyon, misyon ve temel değerlerin oluşmasında,
Etkin ve kalıcı kurumsal değişim ve kurumsallaşmada,
Bireysel performansın kurum hedefleri ile bağlantılı hale gelmesinde,
Kurum ve çalışan potansiyelinin en etkin biçimde kullanımında,
Kurum için kilit birim ve takımların geliştirilmesi ve desteklenmesinde,
Kurumun amaçlarına uygun davranışsal değişimlerin tasarlanması ve uygulanmasında
Kurum içi iletişim ağının gelişmesi ve güçlenmesinde etkili olur.

Nur Meriç

PSK Gelişim ve Aile Danışmanı