Profesyonel Hedef Belirleme programında kurumların bütünsel hedeflerinin saptanmasında ve çalışanların arzu ettikleri başarıya ulaşmaları için SMART hedef özelliğini taşıyan etkili ve doğru hedef belirlemelerinde destek sağlamak, bireysel ve kurumsal hedefleri birbirine entegre olacak şekilde geliştirmek, hedeflere ulaşmak için stratejik planlama yapabilmeyi sağlayabilmek hedeflemektedir.

Smart Hedef Özellikleri

Specific : Konuya ilişkin
Measurable : Ölçülebilir
Attainable : Ulaşılabilir
Realistic : Gerçekçi
Timely : Zaman Sınırlı

Programda temenni ile gerçek hedef arasındaki temel farklılıklar vurgulanmakta, hayal etme ile inancın hedef belirlemeye etkisi, doğru hedef belirleyerek fark yaratmanın önemi. vurgulanmaktadır.

Kazanımlar

Bireysel hedefe odaklanma ve esneklik
Bireylerin kurumsal hedeflere odaklanması
Kurumsal hedeflerin, bireysel hedeflere olan etkisini kavrama
İnanç ve değerlerin sorgulanması
Engelleyici inançları yok edilmesi, destekleyici inançların kuvvetlendirilmesi
Gerçekleştirmesi gereken işlerin hedef haline getirilebilmesi
Net ve gerçekçi hedef oluşturma becerisi
Zamanı yönetme becerisi
Kurumlarda strateji ve vizyon oluşturma
Sonuçların değerlendirilmesi ve sonuçlardan ders alma
Sürekli gelişimin sağlanması
Bireysel ve kurumsal verimlilik artışı

Nur Meriç
PSK Gelişim ve Aile Danışmanı