Telefonda Etkili İletişim

Bu programda telefonla iç/dış müşterilere hizmet veren ve satış yapan çalışanların telefondaki iletişim zorluklarını aşarak etkin hizmet verebilmelerini, müşteri şikayetlerine etkin çözümler bulabilmelerini ve zor müşteriler ile karşılaştıklarında profesyonelce yaklaşım sergileyebilmelerini, etkili ve kısa zamanda çözümler üretebilmelerini ve müşteri beklentilerini karşılayarak her şikayeti bir avantaja dönüştürmelerini sağlayacak deneyim ve yöntemlerin kazandırılması hedeflenmektedir.

Kazandırdıkları:

Telefonda profesyonel konuşma ve iletişim modelinin kazandırılması
Kurum içi telefonda iletişim kültürünün oluşturulması
Müşterilerle telefonda etkin iletişim becerisinin sergilenmesi
Hizmetin veya ürünün müşteriye doğru aktarılması
Değişik müşteri şikayetleri karşısında ses tonu ve müşteriyi bilgilendirme 


Nur Meriç

PSK Gelişim ve Aile Danışmanı