Yönetim Becerileri Geliştirme

Küreselleşen dünyada her geçen gün zorlaşan ekonomik şartlar ve yoğun rekabet ortamı, işletmeleri fark yaratmaya ve kaynakları çok daha verimli kullanmaya zorlamaktadır. Günümüzde en önemli kaynak ise insandır. Bu gerçeğin bilincinde olan işletmeler insan kaynağına yatırım yapmayı ilke edinmekte ve yaptıkları bu yatırım ile en alt düzeyden başlayarak çeşitli yönetim kademelerinde liderlik özelliklerine sahip çalışanların gelişmelerine destek vermektedir.

Liderlik sürecinin her bir aşamasında yöneticilerden, farklı rol ve beceriler beklenmektedir. Değişimi yönetmek, strateji belirlemek, çalışanları seçmek, görevlendirmek, performanslarını izlemek, harekete geçirmek, planlama ve organizasyon yapabilmek, kaynakları etkin bir şekilde yönetebilmek, problemleri tespit edip doğru ve zamanında kararlar alabilmek ve daha birçok beceri kendilerinde potansiyel görülen iş liderlerinden beklenmektedir. Liderlik vasıflarına sahip bireylerin ekibini ve çevresindekileri ikna edebilmesi, ilham verip, harekete geçirebilmesi gerekmektedir. Oysa liderlik becerileri aniden ortaya çıkan özellikler değildir. Öncelikle kurum tarafından eğitimler ile desteklenmesi ve aldığı eğitimleri uygulaması için uygun ortamın yaratılması gerekmektedir.

Temel Yönetim Becerileri programı kurum içinde çeşitli kademelerde görev alan yöneticilere lider olmanın gerekli kıldığı bilgi, beceri ve yeteneklerin kazandırılmasına ve kurum içinden liderlerin yaratılmasına hizmet etmektedir. liderlik becerilerini en etkin ve verimli biçimde kullanmayı gerektiren her türlü yetkinliği ve beceriyi kullanmayı sağlamayı amaçlamaktadır.

Kazandırdıkları:

Yöneticileri üst görevlere hazırlama ve yönetim becerilerini geliştirme
Yönetim tarzları ve etkin liderlik becerileri
Etkin lider davranış modelleri
Amaç, hedef ve temel prensipler aracılığıyla yön belirleme
Stratejik iş ilişkileri kurabilme
Doğru planlama ve organizasyon yapabilme
Planlı risk almaya cesaret edebilme
Etkin zaman yönetimi
Ekip kurma ve yönetme becerisi
Küreselleşen dünyada ideal organizasyon modellerinin ve yönetim metodlarının anlaşılması

Nur Meriç

PSK Gelişim ve Aile Danışmanı