8 Mart 2017 tarihinde Zafer Gazetesi'nde 'Ve Mucizeydi Yaşamak Yok Satıyor'
başlığıyla bir haber yayınlandı.