logoterapi Nedir?

Psikoloji ve felsefenin bir yaklaşımı olan Logo terapi  (Yunanca “logos” “anlam”) psikiyatrist, Nörolog Dr. Viktor Frankl (1905-1977) tarafından oluşturulmuştur. Kendisi II. Dünya Savaşında toplama kamplarında hayatta kalmayı başarmış ve insanların en acımasız şartlarda bile, ilk ve en önemli amaçlarının anlamdan oluşan bir hayat yaşamayı istediklerini deneyimlemiştir. Anlam tek başına da olsa, yaşama isteğini motive etmektedir.

Bu zamana kadar yapılan birçok araştırma, hayatta anlam ve amaç bulmanın iyileştirici gerekliliğini kanıtlamıştır. Anlam aramanın merkez olduğu yapılandırılmış bir sistem olan Logo terapi psikolojide ki tek varoluşçu yaklaşımdır. Bütünsel bir yaklaşımla Logo terapi, stres, depresyon, travma, kronik ve ölümcül hastalıklar, bağımlılıklar, keder gibi bir çok konuda etkililiği kanıtlanmış bir yaklaşımdır.

 

LOGOTERAPİ Hayata iyimserlik ve pozitif yaklaşım katar. Kendine güveni arttırır ve kişiler arası ilişkileri geliştirir. Zorluklarla mücadele etmek ve hatta onlardan kurtulmak için direnç ve güven inşa eder. Gelişim için yeni ihtimalleri ve fırsatları görmelerini sağlar. Danışanı ve uygulayıcıyı yeniden tazeleyerek biyopsikososyal etkenler üzerindeki geleneksel bakış açısından öteye, anlam ve değerlerin boyutuna doğru götürür. Danışanların bir olaya verilecek en yapıcı cevabı tanımalarına yardım eder. Onlara güçsüz olmadıklarını, fakat özgürlüğe ve sorunların üstesinden gelme gücüne sahip olduklarını ve bunun oldukça tatmin edici ve anlamlı bir hayata neden olacağını öğretir.

 

LOGO TERAPİNİN TEMEL AMACI

Logo terapi “anlam kazandırma yoluyla tedavi”yi amaçlayan bir terapi metodudur.

Varlık, varoluş, değerler, tercih, karar, özgürlük, sorumluluk, vicdan, güven gibi kavramlar üzerinden anlam bütünlüğünü oluşturmaya yardımcı olmaya çalışır.

Logo terapide asıl amaç; bireyin “an”da kalarak, sorumluluk bilincini oluşturmak; sorumlu ve bütüncül bir hayat felsefesi kazanmasına yardımcı olmaktır. Danışanın hayatına anlam kazandırabileceği amaç ve hedefler bulmasını sağlamaktır. Danışanın kişilik gelişimine destek sağlar.

Frankl’ın temel düşüncesi: İnsanlar acılarını başarı ve kazanıma çevirebilir, hayatın anlamını her zaman bulabiliriz.

 

LOGO TERAPİ NASIL UYGULANIR, TEKNİKLERİ NELERDİR?

Logo terapideki birinci adım hayatın anlamını sorgulamaktır. Hayatın içindeki bireye ait anlamlı amacın eksikliğini danışanın fark etmesini sağlanması gerekir. Anlam kazanma: Yaratıcı ve aktivite.

Logo terapi “yaratıcı”, “deneyimsel” ve “düzenleyici” olmalıdır. Frankl’ine göre bu kategorizasyon; “anlam kazanma”, “tecrübe” ve “özgür irade” olarak da açıklanabilir.

Nur Meriç

PSK Gelişim ve Aile Danışmanı