logoterapi Teknikleri ve Yöntemleri

Nöetik yanın 3 doktrini;

1.Hayatın anlamı: Tüm insanların hayatının bir anlamı vardır. Frankl spesifik olarak bir insanın, o an için anlamına odaklanır. Burada soyut bir anlamdan bahsedilmez, bir insanın kişisel anlamını açıklar. Sadece hayatın içindeki cevaplara bakarak birey bu anlamı sorgulamamalıdır. Sorumluluğu kendisinde olan cevaplar sorgulanmalıdır. Çünkü sorumluluk, varlığın özünü oluşturur.

2.Anlamı arzulamak: İnsanoğlu hayatın anlamını bulmayı arzular ve bireyler problemlerin anlamlarını kendilerine göre yorumlar. Frankl, hayatın anlamını bulmanın insanların en çok ve en yüksek motivasyonu olduğunu savunur. İnsan en temelde hayatının amacını bulup, onu yerine getirmek ister. Varoluşunun noological seviyede isteği bunu gerektirir.

3.Özgür irade: İnsanlar ilişkilerde kasıtlı eylemler(yaratıcılık), deneyimler (pik uçurum), davranışlar yoluyla özgür seçimlerde bulunurlar. Özgürlük kavramı “özgürlükten dolayı” ya da “özgürlük için”dir. İki anlamdaki özgürlükte içgüdüseldir. İnsan var olmak için sorumludur; onun kendi varlığı, onun özgürlüğü ve seçimleri, onun kendini fark etmesi içindir.

Sokratik Diyalog : Anlamı nasıl ediniriz

Dereflection - Düşünce odağını değiştirme: Problem-merkezcilikte değişim

Ecce Home tekniği: Kaçınılamaz acıya yeni bir bakış

Çelişik niyet (Paradoksal Niyet): korkulardan ve stresten kurtulma

Sokratik diyalog: Bireyin umut veren ve kendini keşfedeceği hayatsal anlamına ulaşabilecek sorular sormak

Amaç hastalığı düzeltmek değildir, bundan ziyade hastalıkla ilgili umutsuzluktan ders çıkarmak ve bunun anlamına erişmek

Dereflection: Bu ağırlıklı olarak aşırı reflection(yansımalarda) ve aşırı amaçlarda kullanılır.

İstediği bir amaç doğrultusunda geleceğe dair endişeleri olan bireylerde kullanılır.

Hedefe yoğun olarak odaklanarak, yanlış yapma korkusu üretilir ve bu korkunun dönüşü başarısızlık olarak hayata yansır.

Bireyin odaklandığı semptomlardan uzaklaştırarak, diğer anlam alanlarına teşvik etmek.

Geleceğe dair kaygıların azalmasına yardımcı olmak

Logo analizi: Bir bireyin hayatında anlam ve değerlerin farkındalığını oluşturmasına yardımcı olma

Bir kalem ve kağıt kullanarak bilişsel farkındalık için izin vererek, bireye öz keşif ve hayatın anlamı ve değerler arayışı için fırsat tanımak

Ek görevlerle keşfi takip etmek, bireyin bu değerleri hayat içinde tasarlamasına yardımcı olmak

Paradoksal amaç(Çelişkili Niyet): En dikkat çeken yöntemdir.

Süreçte hangi semptomların üzerinde fazla durulmamış, onlara odaklanılır. Bu, danışanın şikayet ironisini fark etmesi ve arayış sürecinde yeni anlama ve anlamlandırmayı başlatır.

Aşırı amaç ve aşırı yansımada kullanılır.

Aşırı önem vermek ve aşırı hedefsel yaklaşım semptomların göstergesidir. Karşıt semptomlar birini oluşturur.

Birey tutumunu ters tutar, danışanın korkusu mantığa aykırı isteğe dönüşür.

İnsanın kapasitesinin kendi kendilerine yönelik ayrılığı üzerinde durun ve danışan için bir kendilerine gülmelerini sağlayın. Gülmek veya kahkaha kişinin kendisini aşması için bir yol olabilir.

Nur Meriç

PSK Gelişim ve Aile Danışmanı