Boyut Dergisi 2
Boyut Dergisi, "zihinsel fiziksel sağlığınız için meditasyon" yazısı