Kurumsal

Anasayfa > Kurumsal

Başarılı Ekiplerin Nitelikleri

Başarılı Ekiplerin Nitelikleri

26 Şubat 2021 Cuma

Hızla küreselleşen ve rekabetin zorlayıcı boyutlara vardığı iş hayatında kurumların başarısını arttı ...

Beden Dilini Etkin Kullanım

Beden Dilini Etkin Kullanım

26 Şubat 2021 Cuma

Beden dili duygu ve düşüncelerimizin yansımasıdır. İnsanların yüz yüze kurdukları ilişkide, kelimele ...

Bireysel ve Ekip Çalışması İçin Motivasyon

Bireysel ve Ekip Çalışması İçin Motivasyon

26 Şubat 2021 Cuma

Bir kurumun sahip olduğu ve çalışma zamanının büyük bölümünü harcadığı, vizyonunu gerçekleştiren yad ...

Etkili Konuşmanın Önemi

Etkili Konuşmanın Önemi

26 Şubat 2021 Cuma

Bu programda hedeflenen katılımcılara, Türkçeyi doğru ve etkili kullanabilmeleri ve bu doğrultuda ba ...

Etkili Toplantı Yönetimi

Etkili Toplantı Yönetimi

26 Şubat 2021 Cuma

Kurum içinde çeşitli kademelerdeki çalışanların önemli zamanı toplantılarda geçmektedir. Toplantılar ...

Geliştirilmiş İletişim Modeli

Geliştirilmiş İletişim Modeli

26 Şubat 2021 Cuma

İş hayatında karşılaşılan ve kurumlarda anlaşmazlık, çatışma ve zaman kaybına neden olup verimliliği ...

İş Hayatında Başarılı Davranış

İş Hayatında Başarılı Davranış

26 Şubat 2021 Cuma

Deneyimlerimizi algılarken beş duyumuzu kullanırız. Deneyimlerimizi kendimize karşı temsil ederken d ...

İş Hayatında NLP

İş Hayatında NLP

26 Şubat 2021 Cuma

Farklı uzmanlık alanı, kültür yada tecrübelerin bir araya geldiği iş ortamlarında iletişim daha da z ...

Kişisel İmaj

Kişisel İmaj

26 Şubat 2021 Cuma

Gerek özel gerekse iş yaşamında bireylerin özünde varolan değerleri ve beğenilerinden taviz vermeden ...

Koçluk (Coaching) nedir ?

Koçluk (Coaching) nedir ?

26 Şubat 2021 Cuma

Koçluk (Coaching) nedir?Koçluk bireyler tarafından istenen performansa ve yaşam tatminine ulaşmak iç ...

Kurumsal Danışmanlık

Kurumsal Danışmanlık

26 Şubat 2021 Cuma

Kurumsal DanışmanlıkDünya’da yaşanan globalleşme ve hızla değişen teknolojiler rekabet ortamlarını d ...

Profesyonel Hedef Belirleme

Profesyonel Hedef Belirleme

26 Şubat 2021 Cuma

Profesyonel Hedef Belirleme programında kurumların bütünsel hedeflerinin saptanmasında ve çalışanlar ...

0.42 sn.